ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามวันเวลาที่กำหนด สนใจสอบถามได้ที่
Call : 02 441 6000 ต่อ 2630 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
E-mail : SCI.rmutr@gmail.com