ประกาศ ศคบ. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน

ประกาศ ศคบ. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน ยกระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร พร้อมการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่มใช้ 12 กรกฎาคม 2564 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด