คิดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารกันไหมคะ

คิดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารกันไหมคะ☺️
“ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์” 💜🧑‍🔬