โลกเปลี่ยนอาจารย์พัฒนา เพื่อนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 #เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ โลกออนไลน์คือคำตอบ “ปฏิบัติการสอนออนไลน์”

โลกเปลี่ยน❗❗อาจารย์พัฒนา เพื่อนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 #เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ โลกออนไลน์คือคำตอบ “ปฏิบัติการสอนออนไลน์”🧑‍🔬
📌สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะกลับมาพบกันอีกครั้ง ☺️