รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 2)
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัย โทร. 02-441-6000 ต่อ 2630 ติดต่อในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.