การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
          คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุชาดา ชนะศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองเเดง) ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทสัตตกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี