การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก
         ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการแต่งหน้าและออกแบบทรงผม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพ นำโดย คุณวธันย์ สวัสดิชัยนันทา คุณศิริดา สาระศรี และคุณชัยมงคล ทองก้านเหลือง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม ณ ห้องปฏิบัติการจำลองการบริหารงานและการใช้บริการด้านความงาม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี