กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ศาลายา  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26909) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่