ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 150 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

 

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 200 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Continue reading

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางสาวราตรี โคตรหา บุคลากรฝ่ายงบประมาณและวางแผน ประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2563 ณ ไม้แก้ว รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร “สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ บุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ขอร่วมแสดงความยินดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด MISTER RMUTR 2020

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
“นายปิยะวัฒน์ สิโนทก” (ออม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด MISTER RMUTR 2020
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 😄💐💐 ยินดีด้วยนะคะ💐

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล วิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 👏

มาเรียนด้วยกันมั๊ย สนุกนะคะ

มาเรียนด้วยกันมั๊ย สนุกนะคะ
Lab นมที่สอนในวันนั้น เห็นผลแล้วในวันนี้ ☺😄 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ #methylene Blue Reduction Test and Resazurin Test
#เรียนสนุก ปฏิบัติจริง

Continue reading

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

จัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ 22 และ 24 กันยายน 2563 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด () ให้จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้าง
ติดต่อการอบรม inbox ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) (ลูกจ้างชั่วคราว)วุฒิปริญญาตรี จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาตรี จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

Continue reading

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading