พฤษภาคม 2020 archive

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

🏢🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ RMUTR Exit Exam

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณ …

Continue reading

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบสิ่งของให้กับตู้ปันสุขของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID-19

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง   อาจารย์ชาวต่างชาติ คุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช …

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

Continue reading