ตุลาคม 14, 2021 archive

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ขอแจ้งประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 14) และแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงาน

ขอแจ้งประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าร …

Continue reading

“กิจกรรมจิตอาสารักษ์พื้นที่สีเขียว”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 รักษาการหัวหน้าสำนักคณบดีและเจ้ …

Continue reading

สอนทำเจลแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างมือ และน้ำยาล้างจาน ให้แก่นักศึกษาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ …

Continue reading

Continue reading