กันยายน 2021 archive

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทุนวิจัยสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กช …

Continue reading

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ศูนย์บริการวิชาการประจำค …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริกา …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและประกอบอาหาร) ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิ …

Continue reading

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Continue reading

Continue reading

ปรับโหมดการเรียนสู่โลกออนไลน์ เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ในช่วง COVID-19

ปรับโหมดการเรียนสู่โลกออนไลน์ เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ใน …

Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

โลกเปลี่ยนอาจารย์พัฒนา เพื่อนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 #เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ โลกออนไลน์คือคำตอบ “ปฏิบัติการสอนออนไลน์”

โลกเปลี่ยนอาจารย์พัฒนา เพื่อนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID- …

Continue reading

Continue reading

เปิดตัวน้องใหม่ ห้องปฎิบัติการจำลองบริหารงานและการให้บริการด้านความงาม

เปิดตัวน้องใหม่ ห้องปฎิบัติการจำลองบริหารงานและการให้บร …

Continue reading

Continue reading