ปรับโหมดการเรียนสู่โลกออนไลน์ เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ในช่วง COVID-19

🖥️🖋️📚ปรับโหมดการเรียนสู่โลกออนไลน์ เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ในช่วง COVID-19🧪🧑‍🔬🔬