พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี โดยมีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าทั้ง 3 สาขาวิชา เป็นตัวแทนรับมอบทุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ซึ่งจะได้โอนเงินให้แก่นักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 9 (26909) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี