กันยายน 20, 2021 archive

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ศูนย์บริการวิชาการประจำค …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริกา …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและประกอบอาหาร) ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิ …

Continue reading