ตุลาคม 2021 archive

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแ …

Continue reading

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาส ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบของที่ระลึก เนื่องในโ …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีวา …

Continue reading

Continue reading

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์”

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี “การพัฒนาศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโ …

Continue reading

ประชุมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564

ประชุมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 20 …

Continue reading

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

โครงการปฐมนิเทศนักษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับ …

Continue reading

กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

มาแล้วจ้าาา กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษ …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading