มิถุนายน 2022 archive

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบปร …

Continue reading

Continue reading

จัดอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ In- House Training เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ …

Continue reading

Continue reading

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์” นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนวิทยาศาส …

Continue reading

Continue reading

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนฟิสิกส์” นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

🖇 ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียน …

Continue reading

🖇 ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนคณิตศาสตร์” นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนคณ …

Continue reading

Continue reading

🖇 ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนเคมี” นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอน ของนักศึกษา “กลุ่มเรียนเค …

Continue reading

Continue reading

🖇 ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอนอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอนอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและ …

Continue reading

Continue reading

🖇 ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอนอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอนอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพแล …

Continue reading

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอนอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาสามารถ scan เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้า

ขอแจ้งเกี่ยวกับตารางสอนอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแว …

Continue reading

Continue reading