กรกฎาคม 2022 archive

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา …

Continue reading

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมการประกวดทำอาหาร ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2565

…ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมการประกวดทำอาหาร …

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 2/ 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตน …

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ครั้งที่ 3/2565 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติงานด้านควบคุม ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท …

Continue reading

จัดอบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer) ในรูปแบบ In- House Training

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Continue reading

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Continue reading

หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สหกิจศึกษา) ร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สหกิจศึกษา) ใน …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ที่ได้รับรางวัล “แม่พิมพ์ต้นแบบ ประจำปี 2565”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี อาจารย์ประจำ …

Continue reading

ประกาศ ขอขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ขอขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูก …

Continue reading

Continue reading