ตุลาคม 2022 archive

พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565         …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ WALK IN / ONLINE รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ WALK IN / ONLINE …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565       

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึก …

Continue reading

Continue reading

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดราชบุรี

ศึกษาดูงาน บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดราชบุร …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบ WALK IN / ONLINE รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัม …

Continue reading

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ …

Continue reading

Continue reading

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิ …

Continue reading

Continue reading