พฤศจิกายน 2022 archive

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ “ลับส …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหร …

Continue reading

Continue reading

RMUTR Open House 2023 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

RMUTR Open House 2023 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน …

Continue reading

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ค่ายวิทย์จิ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ …

Continue reading

Continue reading

พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 ……….

พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 . …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไล …

Continue reading

Continue reading

ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 …

Continue reading

Continue reading