ธันวาคม 2022 archive

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธาน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565 …

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ …

Continue reading

Continue reading

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนท …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาและยกระดับกา …

Continue reading

Continue reading

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ค่ายวิทย์ จิตอาสา” ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ค่าย …

Continue reading

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU กับองค์การจัดการน้ำเสีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU กับองค์การจ …

Continue reading

Continue reading