มกราคม 2023 archive

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม       

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม     …

Continue reading

Continue reading

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพ …

Continue reading

Continue reading

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ …

Continue reading

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ …

Continue reading

Continue reading

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย           ในวันอังคาร …

Continue reading

Continue reading

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสานสัมพัน …

Continue reading

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา “ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading