กุมภาพันธ์ 2023 archive

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

Continue reading

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคค …

Continue reading

Continue reading

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมทักษะปฏิบัติการ วิชาฟิสิกส์

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้อง …

Continue reading

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR U2T for BCG Market)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศร …

Continue reading

Continue reading

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศา …

Continue reading