ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบ 2 (เพิ่มเติม)  กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2  *สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-6000 ต่อ 2630