คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา พัฒนา มทร.

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563   เวลา13.00-16.30น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนา มทร. เพื่อให้คณาจารย์พร้อมนักศึกษาตระหนักถึงความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม และรักในองค์กร โดยมีอาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองฝ่ายกิจการนักศึกษาคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ