โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย รับจำนวนจำกัด 50 คน:วัน
เริ่มวันอังคารที่ 24 มีนาคม 63
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 26909 ชั้น 9
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือลิงค์
https://forms.gle/ncgPiGKLMkHuJg1f9

**ทางคณะจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการทำหน้ากากให้ผู้เข้าร่ว
หลังจากท่านทำเสร็จสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของท่านได้เลย