ขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอลล์

ในวันที่ 31 มีนาคม2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอลล์ แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19