ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบรับตรง, TCAS2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง และ TCAS 2 

2 สาขาวิชา ดังนี้

👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.) 🥘🥗🍰
👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 🍀🎍☀️
>>นักเรียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563  (นับวันประทับตราไปรษณีย์) เอกสารได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน  รูปถ่าย แฟ้มสะสมผลงาน หรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

***หมายเหตุ (หากไม่สะดวกส่งไปรษณีย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 081-7707503  หรือ 02-4416000 ต่อ 2630)***

นักรียนที่มีรายชื่อทุกคนติดต่อ โทร 0817707503  หรือ 02-4416000 ต่อ 2630   

***👨‍🎓สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.) 💅  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0817707503

ที่อยู่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170