ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  วันที่ 30 กค 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล นำนักศึกษาชั้นปี 2 เข้าศึกษา ดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง เพื่อร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญาหาการลดกลิ่นเหม็นจากการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอานุพัทธ์ สุดปฐม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้และสาธิตการทดลอง ณ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม