ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม