ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ 1 อัตรา

📌ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-6000 ต่อ 2630