ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา  ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 กันยายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-441-6000 ต่อ 2630 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sci.rmutr.ac.th/  และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล sci.rmutr@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่