โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพฯ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพฯ
ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพ ฯ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน Medical Touirsm และศึกษาเทคโนโลยี ความงามในรายวิชา HBT 2204 เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม โดยมี นายแพทย์มัยธัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ ให้เกียรติบรรยายความรู้และนำชมเทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงามโรงพยาบาล