ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565  ขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นออกไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนน้อย โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครทางอีเมล์ sci.rmutr@gmail.com 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่