ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง 

ดาวโหลดใบสมัคร

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562                                          ณ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ วุฒิปริญญาโท จำนวณ ๑ อัตรา

คณบดีและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าเยื่อมชมห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสิทร์

คณบดีและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าเยื่อมชมห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสิทร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์ พื้นที่ศาลายา

เปิดแล้ว หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับผู้ที่สนใจ

คอร์สเรียน “ร้อยมุก” สมัครได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

ดาวโหลดใบสมัคร

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง รุ่นที่ 5

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง รุ่นที่ 5 Continue reading