เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

(รับตรงพิเศษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ  ม.6 / ปวช.

และ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่ บัดนี้ – 14  มิ.ย. 2562

  • สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  UPDATE  !!!!!!!!

สอบสัมภาษณ์  14 มิ.ย. 2562  พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ศาลายา

ใบสมัครเข้าศึกษา สำหรับ >>ม.6<< 

                            สำหรับ >>ปวช./ปวส.<<

หรือส่งใบสมัครมาได้ที่

E-mail : sci.rmutr@gmail.com

สมัครเข้าศึกษาออนไลน์

>>>>>>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวราตรี โคตรหา

สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2630 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา

ดาวโหลดใบสมัคร

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562

NEW!!!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562 (2 วัน 1 คืน ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท จังหวัด ระยอง)

ค่าสมัคร 2,500 บาท/คน ไปยังบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 459-0-59159-6

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งหลักฐานการโอนเงินมายัง Line: 0817707503
รถบัสมหาวิทยาลัยสำหรับการเดินทาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4

New!!!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 TCAS รอบที่ 4

   

โควตารับตรงพิเศษ 

   

   เอกสารใช้วันรายงานตัว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

https://tcas.rmutr.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 2 ห้อง 26201

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

***** หมายเหตุ หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ *****
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน)
3. แฟ้มสะสมผลงาน/หรือสำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)

  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบ TCAS รอบที่ 3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     

    เอกสารใช้วันรายงานตัว

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

   

 

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

Continue reading

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 2 ห้อง 26201

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน)
3. แฟ้มสะสมผลงาน/หรือสำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)