โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย รับจำนวนจำกัด 50 คน:วัน
เริ่มวันอังคารที่ 24 มีนาคม 63
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 26909 ชั้น 9
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือลิงค์
https://forms.gle/ncgPiGKLMkHuJg1f9

**ทางคณะจัดสรรอุปกรณ์สำหรับการทำหน้ากากให้ผู้เข้าร่ว
หลังจากท่านทำเสร็จสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของท่านได้เลย

 

Big Cleaning Day ห่างไกลไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดห้องผู้บริหาร ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน รวมถึงห้องต่างๆ ภายในอาคารปฏบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

Continue reading

ขอประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

ผู้สมัครโปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครอย่างใกล้ชิด หรือสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ผ่านกลุ่ม “รับสมัครนักศึกษาใหม่ 63” >>>

 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
😷จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อลดการแพร่ระบาดของการเกิดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)😷

 

 

Continue reading

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ โดยประกอบด้วยกิจกรรม การดำนา การผลิตเมล็ดกาแฟ การเตรียมความพร้อมของโรงสีข้าวโดยตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

 

 

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

📜ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🗒เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
📌รอบโควตารับตรงพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
☎️โทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2630

 

 

 

โครงการ 2nd Thailand Art and Design Exhibition การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองฝ่ายกิจกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2nd Thailand Art and Design Exhibition การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาไทย และประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่ศาลายา จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์

 

 

Continue reading

บรรยาการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยาการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอให้น้องๆ ทุกคนขยันอ่านหนังสือ ตั้งใจทำข้อสอบกันนะคะ 😊

#หยุดพฤติกรรมทุจริตการสอบ 

 

 

 

Continue reading

ประกาศ มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศ มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

   

ประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการของบุคลากร

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา13.30-16.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการของบุคลากร ณ ห้องไอยรา ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อหารือและสรุปประเภทกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม2563 นี้