ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียด

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 21 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!! 

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)

ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2561

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำเเหน่งอาจารย์

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนกอล์ฟระดับที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนกอล์ฟระดับที่ 1 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !!!

หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องจ่ายเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท และจะไapply golf 1ด้รับเงินคืนเมื่อเข้าเรียนครบอย่างน้อย 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด*** 

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!! 

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนากลยุทธ์องค์กรและการบริหารงานแนวใหม่ โดยจัดอบรมวันที่ 21 ก.ย. 61 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 62 โดยสแกน QR code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครผ่านทางอีเมล SciProjectRMUTR@gmail.com   

ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1QyErd2ihGuH4zxrcqSD7DrPK_YOvCqXxR-x7-y3PvBI/viewform?edit_requested=true

***ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปต่อบริษัทลดเหลือ 1,000 บาท/ท่าน)***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 441 6000 ต่อ 2630 หรือ 081-7707503