ตุลาคม 1, 2020 archive

ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กชศ …

Continue reading

มาเรียนด้วยกันมั๊ย สนุกนะคะ

มาเรียนด้วยกันมั๊ย สนุกนะคะ Lab นมที่สอนในวันนั้น เห็นผ …

Continue reading

Continue reading