ตุลาคม 22, 2020 archive

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ในวันพฤหั …

Continue reading

Continue reading

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องส …

Continue reading

Continue reading

ประชุมการเตรียมความพร้อมกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน (สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร)

ประชุมการเตรียมความพร้อมกระบวนการให้การรับรององค์กรฯ ที …

Continue reading