เมษายน 2, 2021 archive

เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตารับตรงพิเศษ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโ …

Continue reading

Continue reading

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช …

Continue reading

“การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์”

“การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทา …

Continue reading

Continue reading