มีนาคม 2021 archive

“กลุ่มเกษตรตำบลวัดสำโรง เตรียมผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก”

“กลุ่มเกษตรตำบลวัดสำโรง เตรียมผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในการเ …

Continue reading

Continue reading

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าให …

Continue reading

Continue reading

ทางคณะวิทย์ฯ​ เราเปิดรับออเดอร์​ “ไส้อั่ว” กันอีกครั้งค่ะ เริ่มจัดส่งออเดอร์ทุกรายการวันจันทร์ที่​ 29 มี.ค 64

.. สวัสดีอาจารย์, บุคลากร​ และสมาชิกทุกท่าน​ค่ะ.. .. ทา …

Continue reading

การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อกำหนดขอบเขต ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

“การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์คุณวุฒิ …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI และ SJR

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจากสับปะรด โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสาธิตและให้ความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา จั …

Continue reading

ทางคณะวิทย์ฯ​ เราเปิดรับออเดอร์​ “ไส้อั่ว” กันอีกครั้งค่ะ👇👇

😊🙏.. สวัสดีอาจารย์, บุคลากร​ และสมาชิกทุกท่าน​ค่ะ.. 🙏😊 …

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 หัวข้อวิจัยเรื่อง “การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้จากน้ำมันพืช”

😄คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ดร. ปิ่ …

Continue reading

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากมะพร้าว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โคร …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐสินี สระทองเทียน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TEMASEK พร้อมกับนักศึกษาคณะอื่นอีกจำนวน 13 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐ …

Continue reading