ธันวาคม 2021 archive

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 3)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอรี่ สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 🧑‍🍳🥞🍞🥨

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอรี่ สาขาวิชาวิทยาการแ …

Continue reading

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 3) ประจำปีการศึกษา 2565

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อร …

Continue reading

Continue reading

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิ …

Continue reading

Continue reading

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิเศษสมุทคุณ จังหวัดสมุทรสาคร

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิเศษสมุทคุณ จังหวัดสมุ …

Continue reading

Continue reading

“ผลิตภัณฑ์ไอติมบ้านศาลาดิน โฮมเมด” แก่ชาวบ้านในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นำโดย ดร.กิติยา สุเหม แล …

Continue reading

Continue reading

การอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”

การอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง …

Continue reading

จัดหลักสูตรการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading