จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
😷จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อลดการแพร่ระบาดของการเกิดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)😷