หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19 สำหรับหน่วยงานใดหรือบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ ศาลายา ท่านใดไม่ว่าง สามารถมารับวัสดุและวิธีการเย็บ/ประกอบ ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 26201 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมกันรับผิดชอบตัวเอง และสังคมด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกันนะคะ