การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จัดอบรมเตรียมความพร้อม สาธิตลงจานอาหารแข่งจริง ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ และเชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี