โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นำโดย ดร.ยุทธนา วรวุธ และ ดร.ปรียานุช ดวงละออ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1 และ 3 ในรายวิชา HBT2105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม และ HBT3210 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 2 โดยศึกษาดูงานการจัดการสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและความงาม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา