กรกฎาคม 2020 archive

รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 4 ปี

#เรียนฟรี4ทุน รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิชาวิ …

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 24 กร …

Continue reading

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 กรกฎาค …

Continue reading

Continue reading

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  สำนักงานประกันคุณภาพ โดยค …

Continue reading

Continue reading

เรียนฟรี ! วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม

   #เรียนฟรี4ทุน รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิช …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading