สิงหาคม 2020 archive

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณ …

Continue reading

Continue reading

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RM …

Continue reading

Continue reading

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบปร …

Continue reading

Continue reading

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020”

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Champio …

Continue reading

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ …

Continue reading

Continue reading

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 คณบดีพร้อมคณาจารย์ คณะวิทย …

Continue reading

เข้าร่วมบรรยายให้หัวข้อเทคนิค​การยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ในยุค​ COVID-19​ และร่วมเ​สาว​นาเรื่องการประยุกต์​ใช้​น้ำมันหอมระเหย​เพื่อ​ยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร

วันที่​ 10-11​ สิงหาคม​ 2563 ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์หัว …

Continue reading

Continue reading

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 ในวันจั …

Continue reading

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมข …

Continue reading

Continue reading