กรกฎาคม 12, 2021 archive

ประกาศ ศคบ. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน

ประกาศ ศคบ. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน ยกระด …

Continue reading

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาท …

Continue reading

Continue reading

***เรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิดอำเภอบางพลี***

***ประกาศด่วน*** #ผู้ได้รับผลกระทบ #โรงงานระเบิด #บางพล …

Continue reading

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ระเบิดของโรงงานผลิดเม็ดพลาสติก (EPS)ทางศูนย์พิษวิทยาได้รวบรวมข้อมูลสังเขปของสารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิต

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ระเบิดของโรงงานผลิดเม็ดพลาสติก (E …

Continue reading

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2564

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศ …

Continue reading