พฤศจิกายน 29, 2021 archive

ต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย …

Continue reading

Continue reading

“การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับการดูงานจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ”

“การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับการดูงานจาก วิท …

Continue reading

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร”

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การยกระดับวัตถุดิบในท้ …

Continue reading

Continue reading